07/24/2016

Kinder-oefentherapie 4 tot 18 jaar

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen oefentherapie Cesar/Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen, wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen, moeite met de zwemlessen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit
tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens de behandeling op de voorgrond!

Mogelijke verwijsindicaties voor kinderen vanaf 4 jaar zijn:

  • Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijne motorische vaardigheden,oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema en/of ruimtelijke oriëntatie.
  • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag;
  • Vaak vallen;
  • Onhandigheid;
  • Cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv.: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) kunnen samengaan met problemen in de motorische ontwikkeling.

Onderzoek kinderoefentherapie.

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt eerst met de ouders besproken, zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Behandeling kinderoefentherapie

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan gevraagd worden om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken. Als u zich zorgen maakt om de motorische ontwikkeling van uwje kind kunt u terecht bij onze praktijk. Sarah is kinderoefentherapeut en gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.